asdeÖzel Ünvan Eğitim Kurumları; Milli Eğitim Bakanlığı, Özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 29.04.2009 tarih ve 420-37418 sayılı izini ile kurulmuş olup, kişilerin sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek üzere eğitim faaliyeti gösteren özel öğretim kurumudur.

Ankara ve İstanbul da faaliyetine devam eden kurumumuz meslek eğitim, bilişim, sanat, İlk yardım eğitim merkezi  ve kurumsal eğitim merkezini Ünvan Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Çağrı Merkezi Pazarlama Ticaret Limitet Şirketi çatısı altında toplamıştır.

Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması adına gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimli kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Günümüzde teknolojik değişim-gelişim ve global konjonktür bireysel ve kurumsal eğitimin önemini de arttırmıştır.

Bu doğrultuda kurumumuzca verilen eğitimler;

  • Ekonomiye nitelikli eleman yetiştirmek,
  • Eğitimli bireylerin bilgilerini tazelemek,
  • Farklı alanlarda çalışmak isteyenlere eğitim imkânı sağlamak,
  • Mesleğe uyum ve geliştirmelerini sağlamak,
  • Bir mesleği icra eden fakat bu konuda eğitim alamamış kişilere mesleki eğitim vermek,
  • Alanında veya farklı alanlarda eğiticilik yapmak isteyenlere eğitim imkânı sağlamak, vb. şeklinde sıralanabilir.

Kursiyerlerimiz kurs bitirme sınavlarından sonra MEB onaylı “kurs bitirme belgesi“ (sertifika) alarak ünvanlarını ve mesleklerini tescillemektedirler.

Ünvan Eğitim Kurumları, eğitimde başarıyı hedef edinmiş, bunun için en son teknoloji ve eğitim sistemlerini kullanarak, uzman eğitici kadrosuyla kursiyerlerine aktardığı kurs programlarının sayısını ve kalitesini sürekli artırarak ülkemize hizmet yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

 

Misyonumuz

qweMilli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda toplumumuzu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarabilecek, bilgi toplumunun olmanın gerektirdiği beceriye sahip yurttaşlar yetiştiren, tüm paydaşların memnuniyetini arttıran, eğitim-öğretim sürecini geliştiren bir kurum olmak.

 

Vizyonumuz

Kulvarında ilklerin arasında yer alan kurumumuz, eşdeğer nicelikteki diğer kurum ve kuruluşlara öncülük etmeye devam etmenin yanı sıra, seçkin ve çağdaş bir düzeyde vermekte olduğu eğitimin kalite çıtasını her geçen gün daha da yükseltmektir.

sdfhjk - Kopya